HỌC SINH TRƯỜNG THCS HẬU GIANG - Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh.

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Tuyết nga
Nguyễn Thị Tuyết nga

Ngày sinh: 20/6/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cần Giờ

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Bí thư Chi Bộ

Lý Triển Cẩm
Lý Triển Cẩm

Ngày sinh: 2/7/1967

Dân tộc: Hoa

Quê quán: Trung Quốc

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Hiệu Phó

Phạm Hiền Hòa
Phạm Hiền Hòa

Ngày sinh: 25/9/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Trình độ : Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng